Typowe problemy z kominami

Rozszczelnienie instalacji kominowej może powstać z wielu powodów: pożar sadzy, nieumiejętnie przeprowadzone prace remontowo-budowlane, wiek budynku – naturalna erozja spoiny łączącej cegły. Rozwiązaniem problemu szczelności instalacji kominowej jest zastosowanie wkładu kominowego. Dobiera się go zależnie od rodzaju kotła i paliwa stosowanego do ogrzewania budynku.
Plamy (wykwity) powstają z powodu wilgoci jaka gromadzi się wewnątrz komina. Wilgoć w instalacji kominowej może pojawić się z kilku powodów: mokry opał, brak ocieplenia komina, zbyt zimne spaliny, zacieki atmosferyczne. Sama wilgoć w instalacji kominowej nie jest groźna pod warunkiem, że nie będzie wsiąkała w ściany komina. Ściany komina powinny więc być wykonane w taki sposób, że pojawiającą się wilgoć odprowadzą do kanalizacji.Brak drożności instalacji kominowej pojawia się przeważnie w kominach o słabym ciągu kominowym czyli w kominach o małym przekroju poprzecznym. Przyczyną powstawania niedrożności w instalacjach kominowych jest stosowanie złego opału, który w trakcje spalania wytwarza duże ilości pyłów lotnych i związków chemicznych szkodliwych zarówno dla ludzi jak i dla instalacji kominowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!